Welcome

c79015fa8c5e0be3ac174f41ff6edc8900f87ee7.png

งดการให้บริการสั่งซื้อผ่านแฟนเพจ (TrueMoney Wallet และ PromptPay)
ผู้เล่นที่ต้องการทำรายการ สามารถเลือกซื้อสินค้าและสั่งซื้อด้วยตนเองได้ที่  https://store.pcampus.net
ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการ Refund สินค้า
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

Pcampus Network ของดให้บริการเติมเงินผ่าน TrueMoney Wallet และ Promptpay มาทางแฟนเพจ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้เล่นสามารถใช้ช่องทางเติมเงินผ่านทาง PayPal และ Mastercard หรือช่องทางอื่น ๆ ได้ด้วยตนเองที่ https://store.pcampus.net 
- ผู้เล่นสามารถตรวจสอบรายการสินค้า/ราคา และเลือกดูรายละเอียดการสั่งซื้อแต่ละครั้งได้ด้วยตนเอง
- ผู้เล่นสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงิน (Refund) ได้ หากไม่พึงพอใจในตัวสินค้า (ผู้เล่นต้องขอคืนเงินภายใน 30 วัน หลังจากทำการสั่งซื้อสินค้า และจะไม่สามารถทำรายการอื่น ๆ ได้ 30 วัน)
- ราคาสินค้าได้รวมค่าธรรมเนียมแล้ว
ลูกค้าและผู้เล่นทุกคน คือ ผู้สนับสนุนการทำงานของพวกเรา ยศ, Rank, Premium จะคงอยู่ต่อไปอีก 2 ซีซั่น
พวกเราจะไม่ทอดทิ้งคุณ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนการทำงาน และเคารพการตัดสินใจของพวกเรา


Pcampus Team
3 พฤศจิกายน 2565